Възможни изписвани съобщения и грешки

В какво се състои като цяло проблема?
При опит да влезете в Итернет, на дисплея Ви се изписва съобщение за грешки.
Възможни проблеми и решения:

 

1. Изписване на грешка 800:

Причината може да бъде в:
- неправилно въведени настройки;
- пуснат неправилно конфигуриран Firewall - защитна стена (някои антивирусни програми също активират Firewall при инсталирането им);
- изваден кабел от мрежовата карта;
- прекъснат кабел или прекъснато ел захранване.
Проверете настройките си ако сте правили промени в операционната система, вижте дали кабелът не е изваден от мрежовата карта или дали не е прекъснат физически в часта, която е видима за вас. В случай че сте потребител при който е поставено захранващо устройство, проверете дали е включено в ел. мрежата. Проверете конфигуацията на вашия Firewall или антивирусна програма, ако имате инсталирани такива.

 

2. Изписване на грешка 691:

Причината може да бъде в:
- неправилно въведени потребителско име (user name) и/или парола (password);
- изтекла дата и/или трафик.
Преди да повторите опита да влезете в Интернет, проверете дали правилно въвеждате данните си и/или дали не е натиснат на клавиатурата бутона "Caps Lock" (индикатор за това е светодиод на клавиатурата, под който пише "Caps". Ако е включен - изключете го, чрез повторно натискане на бутона "Caps Lock"). Проверете дали не въвеждате потребителското си име и парола на кирилица - необходимо е да се въвеждат на латиница. Проверете от страницата на Софиянет дали не е изтекла датата на акаунта или дали не сте изчерпали предплатения си трафик.

  Не давайте своите потребителско име (username) и парола (password) на други хора, приятели и съседи при никакви обстоятелства ! Не давайте права за достъп до Вашия компютър или отделни директории на други потребители (чрез опцията "Sharing" или "File and Print Sharing"). Това е добра предпоставка да Ви бъдат откраднати потребителското име и парола.

 

3. Изписване на грешка 718:

Причината може да бъде в:
- неправилно въведени потребителско име (user name) и/или парола (password);
- изтекла дата и/или трафик;
- неправилно инсталиран драйвер при смяна на мрежовата карта.
Преди да повторите опита да влезете в Интернет, проверете дали правилно въвеждате данните си и/или дали не е натиснат на клавиатурата бутона "Caps Lock" (индикатор за това е светодиод на клавиатурата, под който пише "Caps". Ако е включен - изключете го, чрез повторно натискане на бутона "Caps Lock"). Проверете дали не въвеждате потребителското си име и парола на кирилица - необходимо е да се въвеждат на латиница. Проверете от страницата на Софиянет дали не е изтекла датата на акаунта или дали не сте изчерпали предплатения си трафик.

  Не давайте своите потребителско име (username) и парола (password) на други хора, приятели и съседи при никакви обстоятелства ! Не давайте права за достъп до Вашия компютър или отделни директории на други потребители (чрез опцията "Sharing" или "File and Print Sharing"). Това е добра предпоставка да Ви бъдат откраднати потребителското име и парола.

Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager (за Windows 2000/XP) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.
Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Device Manager (за Windows 98) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.

 

4. Изписване на грешка 797:

Грешката се появява при липса на инсталиран PPPOE протокол или неправилно инсталиран такъв, и същевременно е направен опит за свързване към Интернет чрез него. За да проверите дали този протокол е инсталиран на вашия компютър, проверете в настройките на локалната мрежа. Как става инсталирането на протокола можете да видите в частта "Инсталиране и свързване чрез PPPOE протокол". Възможно е грешката да бъде изписвана при забранена софтуерно мрежова карта на компютъра Ви.

 

5. Изписване на грешка 633:

Грешката се появява при:
- когато вече сте се свързали към даден сървър чрез PPPOE протокол, и се опитвате да направите втора връзка към друг сървър. Причината е, че не можете да имате повече от една активна връзка;
- същите обстоятелства както и грешка 797. Възможно е да се появи в случай, че се опитвате да се свържете към интернет чрез PPPOE протокол, който е бил изтрит от компютъра ви. Как става инсталирането на протокола можете да видите в частта "Инсталиране и свързване чрез PPPOE протокол".

 

6. Изписване на грешка:

Грешката се появява ако връзката е прекъсната физически, независимо от това дали сте в Интернет или не.
Причината може да бъде в:
- забранена софтуерно мрежова карта;
- прекъснат мрежови кабел или авария.
Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager (за Windows 2000/XP) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.
Проверете в Start > Settings > Control Panel > System > Device Manager (за Windows 98) дали мрежовата карта е инсталирана правилно.

 

7. Изписване на грешка 734:

"Error 734: The PPP link control protocol was terminated"
Грешката се появява при проблем с PPPOE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси или промяна на настройките или проблем с използванata защитна стена (Firewall).
Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките.
Ако се наложи преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.

 

8. Изписване на грешка 735:

"Error 734: The requested address was rejected by the server"
Грешката се появява при проблем с настройките на локалната мрежа. Причината е че е позволена опцията DHCP (или при Windows XP "Obtain an IP address automaticly"), която по същество изисква от сървъра да назначи автоматично IP адрес на локалната мрежа, а вие вече имате такъв назначен от нас. Получава се конфликт на адреси.
Проверете в настройките на мрежата дали е позволена тази опция, и дали изобщо все още имате настройки на локалната мрежа.

 

9. Изписване на грешка 738:

Значението на грешката в почти идентично с това на грешка 735

 

 

Нагоре

Софиянет 2003
За допълнителна информация: тел. 9555720
e-mail: info@sofianet.net